Sub Church en tverrkirkelig menighet i Oslo, dannet i 1997 av mennesker som ikke følte seg hjemme i den tradisjonelle kristenkulturen. De hadde et ønske om å skape noe nytt og annerledes, samt utforske måter å uttrykke seg på som ikke var vanlige i andre kristne kirker, og ellers i mainstreamkulturen.

I dag består Sub Church av rundt 100 medlemmer i alle faser av livet, med et ønske om et Jesus-nært felleskap og et arbeid som speiler dette.

Enhet over enighet

Sub Church er et tverrkirkelig fellesskap og vi ønsker at Guds betingelsesløse kjærlighet skal gjennomsyre Sub Church. Det innebærer blant annet at vi har et åpent syn på hva kristen dåp og nattverd er. På tross av uenigheter, kan vi fungere godt sammen, og slik bidra som et eksempel til enhet blant kristne.

Med Gud, mot strømmen

Vi ønsker å være en motkultur i samfunnet, mot de destruktive kreftene som bryter mennesker ned: Egoisme, materialisme og overfladiskhet er eksempler på hva Bibelen maner oss til å stå opp mot. Sub Church skal være et sted der vi er sammen om dette. Vi har opphav i de deler av kulturen som går mot strømmen, og særpreget skal også få komme til uttrykk på gudstjenesten. Vi ønsker å ære Gud gjennom måten vi lever livene våre på og gjennom kreativ utfoldelse.

Sub Scene

Medlemmene i Sub Church står sammen om den daglige driften av kulturhuset Sub Scene / Sub Café, lokalisert sentralt i Oslo mellom Stortinget og Aker Brygge. Dette er vårt diakonale arbeid, og er vår gave til byen og oss selv. Vi håper og tror at gjennom dette kan mennesker møte Gud.